6

Juan Ramón Jiménez: diario de un poeta

Through photos of the time and recording of the writer, this documentary tells the story of Juan Ramón Jiménez in the light of his work.
Partager: 
   

Durée: 23 minutes

Qualité: HD

Libération: 1981

Juan Ramón Jiménez: diario de un poeta (1981) - IMDb  6